Maltkornet skall vara dokumenterat friskt, sunt och fritt från insekter och skadliga mikroorganismer, uppfylla kraven för livsmedel – under gränsvärden för tungmetaller, pesticidrester, mycotoxiner och radioaktivitet enligt föreskrifter från Livsmedelsverket (SLV) och EU direktiv.

LÄS MER AV KONTRAKTSBILAGA TILL KONTRAKT AVSEENDE 2-RADS MALTKORNSFÖRSÄLJNING TILL VIKING MALT

Kontraktsbilaga

För att säkerställa att kvaliteten och livsmedelssäkerheten bevaras ställer vi följande krav på fordon och chaufför som skall transportera maltkorn

Läs mer:

Krav på Fordon